8 תשובות
Israel doesn't have an uniform education system for all students
אנונימית
In israel there isn't the same learning program to every student
אנונימית
Israel does not have an education system for all the students
אנונימי
שואל השאלה:
אתם בטוחים שזה נכון להשתמש במילה uniform?
אנונימית
Israel doesn't have an education system for all students
תחליפי בeducation system
אנונימי
שואל השאלה:
איך כותבים באנגלית בישראל מערכת החינוך משתנה בין בתי הספר בגלל...
אנונימית
In Israel, the education system varies among schools
אנונימית