9 תשובות
בכינוי שהמצאת לה
בסטי/כינוי חיבה שלה..
כינוי מבדיחה פרטית או דמות שהיא מזכירה לך, משהו הומוריסטי.
איזה שהיא בדיחה פרטית שלכם
sista?
my bast friend עם לב
זאת עם הזיפים
בסטי
כינוי שאתן תמי נותנות אחת לשניה
השם שלה עם לב