תשובה אחת
שהיא תלך לדבר איתן, לברר בדיוק למה הם לא מסכימים, ולנסות להסביר להם את המצב ולשכנע אותה.
שתעשה את זה ברוגע, ותנסה להסביר להם עד כמה אתן אוהבות אחת את השנייה.
אם היא לא תצליח לשכנע אותם לבד, תלכו שתיכן ביחד לדבר איתם ולנסות לשנות את הדעה שלהם לגביכן