3 תשובות
נראלי יסגרו אותו לגמרי ואם למען האמת עם הסדרות שמשדרים שם... עדיף.
עם איך שהוא התדרדר עדיף שהוא יסגר
כנראה יסגרו אותו, ףאבל יש גם את סלקום טיוי ועוד כמה