7 תשובות
בנים 13 בנות 12
מגיל מצוות שזה
13 לבנים
ו12 לבנות.
אני גרה בעיר עם הרבה דתיים. כולם אמרו לי שמגיל 9.
מגיל חינוך
אנונימית
אסור לבנות לגעת בבנים מגיל 10-11 ולבנים מגיל 11-12 אסור לגעת בבנות.
לבן ששומר נגיעה אסור לגעת בבנות מגיל 11-12 ואסור לבנות שיש עליהן כבר את האיסור של הנגיעה לגעת בבן שהגיע לגיל הזה.
יש כאלה אבל באמת ששומרים נגיעה מגיל 9 גם בנים וגם בנות
תכלס מגיל חינוך.. אבל עומדים עלזה באמת מגיל מצוות