5 תשובות
My brother joins the army
my brother is joining the army
My brother is getting enlist to the IDF
אבל יש גם עוד דרכים לכתוב את זה
My brother is getting drafted to the army
my brother is going to get/be drafted into the army
*********
get drafted אומר שזה חובה (=mandatory/compulsory)
enlist זה לא חובה, מתנדבים למשל