תשובה אחת
תגידי לו את האמת מה יש לעשות.. עדיף לסבול כמה דקות מאשר לחיות בלחץ שהוא יגלה.