4 תשובות
זמר שמגיע לארץ
זמר שמגיע לארץ
זמר ספרדי מגיע בקרוב מאוד לארץ
זמר ספרדי אחד הטובים שמגיע עוד מעט