5 תשובות
סמי הכאבי
כבאי*
סמי הכבאיxd
סרט אסונות כאלו?
יש את סאן אנדרס
אנונימית
שואל השאלה:
אפשר להגיד שזה סרטי אסונות רק כאלה שמתעסקים בכבאות והצלה כמו תחנה 49 (סרט) למשל
אנונימית