תשובה אחת
אפשר שהאנס מהפרק הקודם יחזור לנקום באדיר