תשובה אחת
את צריכה להפוך את הפרופיל לפרופיל עסקי ואת תוכלי לראות.