5 תשובות
9 באב זה בראשון ל8
היום זה תשעת הימים. ולא, אם את מקפידה אז אסור.
אסור :) על פי רבנן זה כי השד קטב מרירי נמצא בימים אלה מקווה שעזרתי! :) XD
עכשיון זה תשעת הימים ואסור