7 תשובות
האימפריה הרומית בשיא שלה.
האימפריה הרומית
האימפריה הרומית
רומית.
הם דגלו בשלמות והם היו מאוחדים תחת מנהיג (לרוב כולם תמכו בו למעט קבוצות קטנות).
הרומאים היו מאורגנים ומתורגמים ממש טוב.
מבחינה אימריאליסטית (שטח, עושר כלכלי ומספר עמים תחת שליטתם) אני מעריך שאו האימפריה של אלכסנדר מוקדון, עקב העושר הרב, הזמן הקצוב שבו השלים את הדבר, תקופת הזמן שהאימפריה שרדה בלעדיו, והעובדה שבהוא עודד התבוללות עם עמים תחת שליטתו וביסס סוג של שוויון עמי בתוך הפריפריה של האימפריה ובין החיילים.
וכמובן האימפריה המונגולית של ג'ינגס חאן, שכוללת מה שכתבתי קודם, ואוסיף גם שכמו אלכסנדר מוקדון, הוא היה חנון באופן יחסי לאויביו וקיבל כניעה במתינות ובמוסריות מסויימת. אבל לג'ינגס חאן היה הישג מאוד משמעותי בכך ששילב את עמו עם עמים אחרים כך שהיום 1 מכל 200 אנשים בעולם מקיים איתו קשר משפחתי כלשהו..
למה לא הרומית?
האימפריה הרומית כביכול שינתה את פניה עשרות פעמים, החליפה דתות ואמונות, לא יכלה לשמור על גבולותיה, התחלקה, עמיה בגדו בה וסופה היה מר מכל. לכן אני סבור שהיא איננה האימפריההחזקה ביותר שהייתה.
האימפריה הרומית