3 תשובות
לא, מי שעשית לו מנוי יכול לבדוק מתי עשית
נופ יפתי