3 תשובות
תורידי מע"מ
כן יותר זול
לא בטוח בכמה אבל באילת אין מע"מ
תורידי 17 אחוז מהמחיר הרגיל
זה המחיר בלי מע"מ