4 תשובות
פלאפון
פלאפון
שלום
מבחינת חשיפה לקרינה הסלולרי הוא הכי מקרין, בדרך כלל.
סלולרי משדר קרינת רדיו וכן פולט שדה מגנטי וחשמלי בתדרים נמוכים.
רמת השידור של קרינת רדיו תלויה בשימוש, בקליטה ומשתנים נוספים.
טלווייזיה ומחשב לא אלחוטיים פולטים רק קרינה בתדר נמוך.
טלוויזיה ומחשב אלחוטיים פולטים גם קרינת רדיו.
את הסלולרי מקרבים יותר לגוף לכן החשיפה ממנו בדרך כלל גבוהה יותר.
טלפון כי שאתה מתקשר אתה שם את הטלפון ליד האוזן