3 תשובות
סטיפס
עבודה
תנועות נוער
וגם אני אשמח (:
כאן בחברים לעט:) אבל במציאות? בשכבה, תנועת נוער, חוגים וכאלה
בבית הספר, בעבודה..