6 תשובות
שואל השאלה:
למה?
זוויות ברבים או זווית ביחיד?
שואל השאלה:
זווית ביחיד
בטח שכן, אפילו אם זיוות הראש יותר גדולה השוקיים עדיין שוות
אם את צריכה שזווית הראש תהיה פי 6 מזווית הבסיס-
אפשר לסמן זווית בסיס כx, זווית ראש 6x.
במשולש יש 180 מעלות בסך הכל, זווית ראש ו2 בסיס (משולש שווה שוקיים, זוויות בסיס שוות).
x+x+6x=180
מכאן זה פשוט לחשב...