3 תשובות
תגלח וזה יגדל
כשמגלחים כמה פעמים השערה כבר הופכת לחזקה יותר ועבה יותר