תשובה אחת
גל גילוח ממש עוזר לי
וסכינים מהיקרים של גילט