תשובה אחת
כי הוא מוזר. נתקי איתו קשר הוא נצלן וחוצפן.
line:445
באותו הנושא: