3 תשובות
כלום כמעט
אולי ללכת לקניון ולבדוק איפה יש לבן אדם כרטיסי מועדון
לקחת במקומך דואר, ללכת לבנק ולהצהיר שהוא אתה, בחינות כניסה לאוניברסיטה. יש כמה אופציות ויש סיבות למה צריך לשמור על הת. ז