4 תשובות
מותר לפי החוק ל3 ימים
עד שקוראים להורים לשיחה.
לבית ספר מותר להחרים פלאפון עד 3 ימים.
פלאפון אשר מוחרם מתלמיד מעל ל-3 ימים עובר על חוקי משרד החינוך.