2 תשובות
לא.. זה באיזה שהוא שלב מתחיל להקשות ולחנוק, לפי דעתי היא צריכה לסמוך עלי שאני באמת רק שלה..
לא, אבל חברה שלי כזו, ואני מקבל את זה כי אני לא רוצה לאבד אותה.