12 תשובות
כנראה שהיו עוד אנשים בעולם חוץ מאדם וחווה. אז הוא התחתן עם מישהי שלא קשורה ליהדות
הייתה לו אחות גם
אז עם אחותו
גם שת עם עוד אחות
לאדם וחווה היו 2 בנות מלבד קיו והבל, שלא הוזכרו בסיפור. אז היה גילוי עריות
שואל השאלה:
זאת סתירה כי הרי האנשים הראשונים היו אדם וחווה ואין דבר כזה לא קשורה ליהדות
אנונימי
שואל השאלה:
איפה רשום שהייתה לו אחות?
אנונימי
בספר בראשית
זה אומר שעל פי האמונה שלכם כולנו הגענו מגילוי עריות? נחמד...
אנונימי
אז מהתבוללות
אנונימי
שואל השאלה:
איזה שטויות...
אנונימי
היה מותר רק במקרה הזה גילוי עריות כי זה כדי שיהיה עוד אנשים ולא הייתה עוד דרך זה הכל
כן זה היה גילוי עריות אבל בתקופה שלהם הם לא ידעו מה מותר ומה אסור לעשות רק אחרי החטא
חמודים שלי
באותו הזמן לא ניתנה התורה
ולכן.. לא היה שום איסור על גילוי עריות ולכן מה שהם עשו היה בסדר
באותו הנושא: