4 תשובות
פנה לנאמני האתר.. אני פניתי כבר כמה פעמים לצור קשר ועבר מעל חודש ולא ענו.. תצלם מסך ושלח לנאמנים.
תפני לצור קשר
לפנות למערכת סטיפס, או לאחד הנאמנים באתר שיתנהל מול המערכת.
תילך לצור קשר.