12 תשובות
Dog
dog

pooch בהומור,
mutt כלב שהוריו מכמה גזעים
cur כלב שבנוי מכמה גזעים, חברותי
Dog -קלל
Dog
ויופי שאת מאנונימית כי dog זו מילה בייסיק (בסיסית) לדעת באנגלית.