2 תשובות
את רוצה להפסיק להתאהב..?
שואל השאלה:
לא... אבל אני לא מסוגלת