2 תשובות
אני.
ראיתי כמה פרקים והפסקתי כי זה היה מטריד מדי.