תשובה אחת
אם זה לא בא ממנה את ממש לא צריכה לרמוז לה
זה לא משהו ש"רומזים" אם היא לא מעוניינת וזה בא ממנה אז פשוט לא