3 תשובות
למה רוצים לסגור אותו?^
לא, אבל רוצים לסגור אותו.
הוא לא נסגר.