5 תשובות
מה זאת אומרת יודע שהוא ניגש חורף לבגרות בהיסטוריה?
אנונימי
שואל השאלה:
כאילו יש מועד חורף ויש מועד קיץ. אז נגיד כמו הבית ספר שלי שמגישים אותי כבר בחורף.
אנונימית
רצו להגיש אותנו בחורף אבל המורה לא הספיקה ללמד את החומר אז כנראה לא יגישו.
אני עולה לי"ב אבל גם אנחנו ניגשנו להיסטוריה בחורף השנה (בי"א)
אני