4 תשובות
תנתק את זה פשוט- אין לך דרך אחרת, ואתה זה שיהיה מגעיל אם תנסה בדרך שונה
פשוט תדברי אליה יבש היא בכל זאת מהחבורה שלך פעם ב.. תחליפו מילה שתיים
פשוט תייבשי אותה ותתרחקי וזה
שואל השאלה:
אבל זה לא שאני ניגשת אליה היא פשוט באה אליי והיא צבועה כי היא אומרת "חיים שלי, מושלמת שלי" ואז היא מרכלת ועושה דברים מגעילים