3 תשובות
הדדי- כן
לא הדדי- לא
תלוי מי..
מאוד תלוי מי.