2 תשובות
גשי לחנות הקרובה המוכרת חומרי ניקוי כנגד עש, ופזרי אותו במקומות רבים ושונים בארון.
אשר לנגועים בעש, אזי לאלה נדרש טיםול ספציפי בעישון.
אינג' אבי מילר מומחה סטיפס
בתגית "עש" יש סטיפים נוספים להדברתו.
מערכת סטיפס