2 תשובות
לא, אם זה פעם אחת לא גורם נזק לשיער, אם עושים בקביעות כן.
פעם אחת לא