7 תשובות
13.5 קמ
13.5 קילומטר
שואל השאלה:
דרך אנשים יפים בבקשה
אנונימית
נסמן מהירות X, אז:
זמן: 20 חלקי 60, שזה 1/3 (להמיר דקות לשעות)
מהירות: X
מרחק: 6
6 = (1/3)X
מחלקים את 2 האגפים ב1/3
X=18
המהירות היא 18.
45 חלקי 60 (כדי להמיר דקות לשעות) זה 0.75
0.75 כפול 18 זה 13.5.
הוא יספיק לרוץ 13.5 קילומטר.
6x=20y
y=6x\20
45y= (6x\20)*45
45y=13.5x
כאשר x מסמל קילומטר וy מסמל קילומטרים שהוא עובר בדקה
תעשי פרופורציה:
תחלקי את מספר הק''מ (6) במספר הדקות (20) וזה שווה למספר הק''מ שאנו מנסים לגלות חלקי 45 הדקות שנתונות, מכפילים בהצלבה, זה יוצא 20 איקס שווה 270 וכך מוצאים שאיקס הוא 13.5