2 תשובות
filpgram
שואל השאלה:
התכוונתי אפקטים, כמו של תמונות.