תשובה אחת
לא, אבל אם זו שאלה חוקית אני יכול לחפש על זה חומר.
למה את שואלת? אפשר באישי אם את רוצה
באותו הנושא: