3 תשובות
כמה ימים לפני המועד ב'
שבוע לפני המועד ב יכול להיות גם לפני אבל בדרך כלל שבוע
אמרו שהיום.. אבל בינתיים לא פרסמו כלום אולי בערב יעלו או בתחילת שבוע הבא..