8 תשובות
יש מט' שזה חמשושים
כיתה י שישיסטים
כיתה יא שביעיסטים
יב שמיניסטים
שישיסטים- כיתה י'
שביעיסטים- כיתה י"א
שמיניסטים- כיתה י"ב
אין לכתה ח יש רק מט וזה חמשושים..
לכל שיכבת גיל בתיכון יש שם
זה מתחיל מכיתה ט שהם חמשושים ^
נראהלו שכיתה ח זה חטניקים או משהו כזה
"חטניקים" - כיתות ח'
ויש טטניקים / חמשושים - כיתה ט
שישיסטים - י
שביעיסטים - יא
שמיניסטים - יב
שישיסטים- ילדים בכיתה י'.
שביעיסטים- ילדים בכיתה יא'.
שמיניסטים- ילדים בכיתה יב'.
זה לפי הגילאים, ילדים בכיתה י' הם בני 16 אז הם נקראים שישיסטים.
ילדים בכיתה יא' הם בני 17 אז הם נקראים שביעיסטים.
וילדים בכיתה יב' הם בני 18 אז הם נקראים שמיניסטים.
אני קוראת לז ח ט זייניקים חטניקים טטניקים
עקרונית יש את זה לח' פשוט לא משתמשים בזה
זה נוצר לפי תנועת הנוער שממנה הייתה מתחיל בכיתה ד' ואז היית ראשוניסט ובסוף יב' את מגיע להיות שמיניסט