2 תשובות
באימייל שנתת לפייסבוק נשלחה אליך הסיסמה, או שאתה יכול ללחוץ ששכחת סיסמה והסיסמה תשלח למייל.
לילה טוב, טלייה
שכחתי סיסמה בפייסבוק, היכן ללחוץ? לא ראיתי היכן ללחוץ בד"כ רשום..
שרלה