10 תשובות
שואל השאלה:
אם אני רוצה להסביר באמהרית למבוגרת איך אני שואלת?
אנונימית
מרטה
אנונימית
צמות, ראסטות זה שונה
תגידי לערבים פיש עינדי פיש עינדי הם יבינו הם יעשו לך צמות כמו של הבאבא סאלי מבטיחה לך
שואל השאלה:
מרטה נכון שכחתי תודה לך
אנונימי
מרטה
שואל השאלה:
יש לזה שם זה צמות בכל השיער עם תוספות קטל
אנונימית
צמות
שיער
אנונימי