תשובה אחת
יש משפט "הגמל לא רואה את הדבשת שלו". תגידי לה שהיא לא יכולה לעשות משהו שפוגע בך ולצפות שתתנהגי אליה כרגיל
באותו הנושא: