7 תשובות
איפשר
אי אפשר
אין דרך
לא רואים
אין אפשרות כזו זה רק בסמאפצט
אי אפשר
אי אפשר