תשובה אחת
לא חושבת, לקחתי חבילות בייפוי כוח עוד לפני שהיה לי 18, צריך תעודה מזהה אז 16+.
Aro
באותו הנושא: