6 תשובות
מה זאת אומרת איך זה נחשב? זה לא גדול מידי, אם זו הכוונה.
נמוך, זה טוב.
Aro
יחסית נמוך.
זה גם המספר שלי:)
מספר נמוך.