5 תשובות
מה השם שלך?
מה כישורים שלך והדברים האהובים עליך?
בחור טוב מה אתם לא יודעים..
NiceGuy
כאילו כמו הסם, וגם כתבת בכינוי שאתה בחור טוב אז זה מתאים.

?
Big smoke