3 תשובות
מאיפה -_-
את יכולה לבדוק באפליקציה movit על אוטובוסים...
סליחה שלא הייתי ברור. אני מראשון גם.