תשובה אחת
זה תלוי בציון הבגרות, בעיקרון קח את המגן והבגרות ותעשה ממוצע, אחר כך תכפיל ב0.7 אחר כך תיקח את ציון התלקיט ותכפיל ב0.3, תחבר את מה שיצא קודם ואת זה וזה יהיה הציון הסופי.